ലേലം / ടെണ്ടര്‍ / ക്വട്ടേഷന്‍

Posted on Monday, May 20, 2019

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളുടെ ടെണ്ടര്‍ / ലേല നടപടികള്‍ 2022 മാര്‍ച്ച് 24 രാവിലെ 11 മണിക്ക് നഗരസഭാ ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.