പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - വാര്‍ഡ് 7 (കീഴ്ചിറ) - ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് - വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Monday, May 20, 2019

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - വാര്‍ഡ് 7 (കീഴ്ചിറ) - ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്  - വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20/05/2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ 'വോട്ടര്‍ പട്ടിക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക