പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ - NULM Street Vendors Details

Posted on Thursday, April 25, 2019

പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭയില്‍ ഐഡി കാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്ത തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍